Bayer Aqua K-Othrine ЕВ20 1л

В наличност
0 1 5
0
Оцени
Цена (с ДДС):
95,90 лв.
Bayer препарат против комари
SKU: 200311
Тегло: 1,000 кг.
Производител: BAYER-Германия
Безплатна доставка: Да

Преглед на пратката

30 дни право на връщане

Безопасно онлайн пазаруване

Вижте още от: Bayer

Описание и начин на употреба

 Препарат против комари Byer Aqua K-Othrine ЕВ20 1л

Aqua K-Othrine от BAYER е концентрат, съдържащ 2% делтаметрин, подходящ за унищожаване на комари. Благодарение на високата активност на делтаметрина Aqua K-Othrine може да бъде използван в изключително ниски дози на АДВ (0.5–1 g/hа активно вещество).

Препарата е направен по патентована водна технология – FFAST, като за разтворител се използва вода с осигурена ниска степен на изпаряване и има продължително действие на капчиците в условията на различен климат.

Еквивалентна ефективност на конвенционалните продукти, разтворими в нафта или олио. Технологията включва образуването на филм около аерозолната капка. Този филм значително намалява изпарението на водата, като запазва дълго време размера на капкатa такъв, какъвто е размерът и при излизане от дюзата на пръскачката.

Byer Aqua K-Othrine ЕВ20>>топ цена>>топ качество

 

Област на приложение:

Биоцид за борба с комари на закрито.Може да се използва като препарат за борба с комари на открито само при риск от възникване на заболяване, причинено от арбовируси и при доказан случай за заболяване, причинено от арбовируси в съответния район.

Употреба на закрито: 

Биоцидът е концентрат. Прилага се като пространствен спрей с оборудване за термично разпръскване. Като оборудване за термична мъгла може да се използва както стандартно, така и ултрамалообемно (УЛВ) оборудване. Инструкциите за използване на избраното оборудване трябва да бъдат следвани точно, за да се получи оптималният размер на капчиците, необходим за постигане на най-добра ефективност на препарата.

Разреждане на препарат против комари Aqua K-Othrine ЕВ20 :

РАЗКЛАТЕТЕ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА С 5-7 ОБРЪЩАНИЯ НА БУТИЛКАТА.

Степента на разреждане варира значително в зависимост от избраното оборудване.

Разходна норма: 0.05 g делтаметрин / 1000 m2 (2.5 ml продукт 1000 m2) Съотношение 1:99 до 1:199 (продукт : вода) (0.5-1%)

Концентратът се разрежда с вода, както е указано от производителя на оборудването, за да се постигнат дозите, споменати по-горе. Да се носят защитни ръкавици, защитно облекло, лични предпазни средства за дихателните пътища по време на смесване 1 пълнене и прилагане.
Преди обработка помещенията да бъдат освободени от хора, животни, домашни любимци. Да бъдат изнесени или покрити храни, напитки и съоръжения, аквариумите и терариумите.

Разходна норма на препарат срещу комари Byer Aqua K-Othrine ЕВ20

След обработка помещенията да се затворят за 4 часа, след което да бъдат проветрени добре. 

Интервал между обработките: Третирането може да се повтори при необходимост. Зависи от заселеността с насекоми.

Достъп на хора и животни до третираните зони: След добро проветряване и изсъхване на повърхностите.

Употреба на открито:

Прилагането на продукта на открито е разрешено единствено при риск от възникване на заболяване, причинено от арбовируси и при доказан случай за заболяване, причинено от арбовируси в съответния район. Биоцидът е концентрат. Прилага се чрез студена пулверизация и ултрамалообемно пръскане (ULV)

РАЗРЕЖДАНЕ: РАЗКЛАТЕТЕ ДОБРЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА С 5-7 ОБРЪЩАНИЯ НА БУТИЛКАТА. Степента на разреждане варира в зависимост от избраното оборудване. Разходна норма: 1 g делтаметрин/ ha

Биоцидът да не се прилага в случай, че се очакват валежи до три дни след употреба. Да не се прилага при разстояние по-малко от 50 м от източници на вода, Да не се прилага повече от два пъти годишно, с изключ рамките на провеждания контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции около местата, където има риск от възникване на заболяване, причинено от арбовируси и при доказан случай за заболяване, причинено от арбовируси в съответния район.

Концентратът се разрежда с вода, както е указано от производителя на оборудването, за да се постигнат дозите, споменати по-горе. Да се носят защитни ръкавици, защитно облекло, лични предпазни средства за дихателните пътища по време на смесване/пълнене и прилагане.

Общи инструкции за употреба:

Разреденият вече биоцид да се използва докрай не се съхранява за следваща обработка. Ако е необходимо, трябва да се приготви нов работен разтвор. Да не се прилага директно върху животни. Да не се замърсяват храни, напитки и фуражи. Да не се замърсяват повърхности, до които имат достъп малки деца и домашни животни. Да не се прилага при наличие на открит огън, горещи повърхности или незащитено електрическо оборудване. Да не се пръскат движещите се части на машините, електродвигателите и превключвателите, Да не се пръска и да се избягва разливане върху пластмаси или синтетични плочки. Полираните повърхности може да загубят своя блясък, докато не бъдат полирани отново.

Пръскачките трябва да бъдат почистени в обозначени зони. Работникът, който извършва почистването, трябва да използва подходящи лични предпазни средства (ръкавици). Водата от измиването на пръскачката трябва да се предвиди за повторна употреба (да не се превишава максималната доза) или трябва да се обезвреди като опасен отпадък.

Предупреждение за опасност:

H302 Вреден при поглъщане.
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
НЗ17 Може да причини алергична кожна реакция.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на Кожата.

Препоръки за безопасност:

P261 Избягвайте вдишване на аерозоли.
P264 Да се измият ръцете старателно след употреба. P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
P272 Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда. P280 Използвайте предпазни ръкавици и предпазно облекло.
P284 При недостатъчна вентилация носете средства за защита на дихателните пътища.
P301+P330+P331+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода и сапун.
P321 Специализирано лечение (виж инструкциите на този етикет). Р333+P313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: потърсете медицинс съвет/помощ.
Р363 Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Р391 Съберете разлятото.
P405 Да се съхранява под ключ.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.

 

 

Технически характеристики

МАРКА: ENVU Интервал на работа: : При нужда АДВ:: делтаметрин – 2 g / 100 g Начин на прилагане: Чрез ръчна пръскачка и електрическо ULV Антидот: Симптоматично Количество:: 1л. Вид на препарата: Течност Доза на приложение: Разходна норма: 0,05 g делтаметрин / 1000 m3 (2,5 ml продукт / 1000 m3 ) Съотношение: 1:99 до 1: 199 (продукт: вода) (0,5-1%) Категория на потребителите: Професионална Целеви Вредител: Срещу комари Безплатна доставка: Да

Начини на доставка

 

След като направите своята поръчка в www.otrovi.com наш консултант ще я обработи и ще изпрати потвърждение на посочения от Вас имейл адрес.

Доставките се извършват с куриерска фирма Еконт или Спиди за цяла България. Стандартният срок за доставка е един работен ден от момента на потвърждаването на Вашата поръчката. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници, като обичайните часове за доставка са в интервала от 9:00 до 17:30 часа.

Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали е жилищен или е служебен) или до офис на куриерска фирма Еконт или Спиди в съответният град.

Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посоченият адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерска фирма Спиди или Еконт, така че да получи в срок пратката си. Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка и стоката се връща обратно.

Всички поръчки над 49.99 лв се доставят безплатно до цяла България и са отбелязани с знак   БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА :ДА . Всички поръчки отбелязани с доставка до адрес се заплащат от получателя.

При поръчка на стоки на стойност под 49.99 лв, или до адрес на получателя цената на доставката е : 

- 6.40 лв. до офис на Еконт ,

- 7.95 лв. до адрес на клиента с Еконт 

- 7.00 лв. до адрес или до офис на Спиди

Кога се изпълняват поръчките:

Поръчките се приемат от сайта OTROVI.COM 24 часа в денонощието, включително в почивни дни и официалните празници.

Поръчки направени след 15.00ч. се обработват на следващият работен ден.

Поръчки направени в почивни дни и официални празници се изпълняват на следващият работен ден след тях.

Всички продукти от сайта OTROVI.COM може да вземете на място в нашият магазин между 9.00-18.00 часа всеки работен ден.

За да сте сигурни че продукта който желаете да вземете директно от нашия магазин има складова наличност моля свържете се с нас на телефон:0879 400 500

Срокът за окомплектоване на стоките, които са с изчерпана наличност към момента на подаване на поръчката, е от 1 до 3 работни дни. В зависимост от наличността и срока на доставка до нас от производителя или вносителя на дадения продукт .

ВАЖНО: Уважаеми клиенти моля имайте в предвид, че всички касови бонове за покупки от платформата OTROVI.COM се издават от куриерските служби Екон или Спиди съгласно Наредба № Н-18 от 2006 под формата бележка или квитанция за пощенски паричен превод( ППП).

Оценки и коментари

Оценете: Bayer Aqua K-Othrine ЕВ20 1л
Вашата оценка:
img
Bayer Aqua K-Othrine ЕВ20 1л Добави
Може да имате нужда и от това: