Бърза и безплатна доставка на всички поръчки над 49.99 лв. за цяла България

Електропастири

7 артикула

на страница

Системите за електрически огради или така нареченият електропастир се използва за контрол на голямо разнообразие от животни. Типичната електрическа ограда е бариера със слаб ток, която държи селскостопанските животни в ограничените с оградата територии и дивите животни извън тези граници, дори на големи разстояния.

Когато животните докоснат проводниците на елктропастира се освобождава слаб ток, който не наранява животните а ги обучава да не доближават до оградата.

Как работи електрическата ограда?

След като електрическата ограда е монтирана правилно и животното влезе в контакт с електрически заредена оградна жица, то ще почувства слаб токов удар, електрическият ток ще премине през животното към земята, като по този начин ще завърши електрическата верига.

Оградата трябва да бъде добре проектирана и конструирана, за да поеме част от натиска от животни, сняг и вятър. Зарядното устройство за оградата, известно още като енергизатор или контролер за ограда , трябва да има достатъчно мощност за дължината на оградата и за контролираните животни.

Електропастири>>топ цена>>топ качество

За какво се използва?

Електрическият пастир има контролиращо действие, от една страна служи за задържане на селскостопански животни в границите на техните пасища и територии. От друга страна служи като бариера за навлизане на вредители и диви животни, които могат да нанесат щети върху селскостопанските животни и инфраструктурата на помещенията в които се отглеждат.

Чрез електропастир може да изградите надеждна защита от почти целият спектър вредители, като ограничите достъпа им до сгради или помещения със електрически ток, който ги отблъсква и обучава.