Отрова за мишки и плъхове Аптират Паста Про 1,5 кг

В наличност
5 5
1 Преглед
Оцени
Цена (с ДДС):
27,00 лв.
Професионална отрова за мишки и плъхове паста 1,5 кг
SKU: 50023
Тегло: 1,500 кг.
Производител: Ferbi Италия

Преглед на пратката

30 дни право на връщане

Безопасно онлайн пазаруване

Вижте още от: Ferbi Италия

Описание и начин на употреба

Aptirat pasta pro е силен родентицид предназначен за борба с гризачи, мишки и пплъхове опковка 1,5 кг

Готова за употреба отрова за мишки и плъхове, базирана на активно антикоагулантно вещество, Бродифакум, ефективно срещу домашна мишка, сив плъх и черен плъх, дори и след еднократна консумация. Препарат против гризачи Аптират про, представлява прясна паста тип сашета, подходящи за всички видове гризачи.

Продуктът не алармира и не предизвиква подозрение за останалите членове от популацията на  мишките и плъховете, което гарантира неговата ефеикастност. Съдържа вгорчаващ агент, с цел предотвратяване на случайно поглъщане от домашни любимци и деца.

Аптират про силна отрова за гризачи 1.5 кг

Област на приложение :

Aptirat pasta pro е продукт за професионална употреба,  използва се срещу мишки и плъхове вътре в сгради и около тях. Професионалисти, отговарящи на изискванията на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (обн. ДВ бр. 7 от 2018 г.) могат да я използват: - вътре в сгради срещу мишки и плъхове; - около сгради срещу мишки и плъхове.

Продуктът може да се използва във и около индустриални сгради (включително складове, депа, корабни помещения), домове, мазета, гаражи, килери, градини и други открити площи около тях.

Разходна норма:

Срещу мишки 4 примамки (40 гр) през 5 м разстояние
Срещу плъхове 6 примамки (60 гр) през 5 м разстояние

 

Начин на употреба:

Винаги да се чете етикета преди употреба и да се следват указанията в посочените инструкции. Преди началото на третиране с отровата за мишки и плъхове е необходимо да се идентифицират видовете гризачи, вероятните причини за нападението и интензитета му. Да се отстранят леснодостъпните източници на храна и вода за гризачите, за да се подобри приемането на продукта и да се намали вероятността от повторно нападение.

Обектът не трябва да се почиства непосредствено преди поставяне на отрова за мишки и плъхове Аптират паста Про, за да не се обезпокои популацията на гризачите, което би затруднило консумацията на поставената отрова.

Продуктът трябва да се използва само като част от система за интегриран контрол на вредители, включващ освен всичко друго мерки за хигиена и при възможност нехимични методи за контрол (например използването на капани мишки и плъхове).

Родентицидът се поставя в дератизационни кутии, защитени срещу отваряне и обезопасени по начин, който свежда до минимум риска от случайно поглъщане на препарата от деца и нецелеви животни.

Примамките се фиксират вътре в кутията, за да не бъдат измъквани и разпилявани от гризачите. Да не се отварят сашетата с примамка. Дератизационните кутии трябва да са снабдени с маркировка, която ясно показва, че съдържат родентицид и не трябва да се отварят, повреждат или преместват. Те се поставят в засегнатите от гризачи зони и помещения, близо до дупките им, по маршрутите им на движение и местата, които основно предпочитат.

Където е възможно, кутиите трябва да се закрепват за земята или за други конструкции, както и да се поставят на места, защитени от наводняване. Надписът върху тях трябва да съдържа следната информация: търговското име на родентицида и номера на разрешението за предоставяне на пазара; името на активното вещество и концентрацията му в продукта; както и следните предупреждения: „Съдържа родентицид (отрова)”; „Да не се отваря и премества”; „Опасно за дивата природа”; „В случай на отравяне незабавно се обадете в Център по токсикология”.

Заложените примамки трябва да се проверят на 2-рия – 3-тия ден (за мишки) и на 5-тия -7-мия ден (за плъхове) след началото на третирането и поне веднъж седмично след това, за да се провери дали се приемат от гризачите и да се презареждат, ако са изядени или повредени (замърсени или намокрени). Това продължава докато консумацията спре.

Дератизационните кутии не се мият между отделните зареждания. Ако поемането на примамката е сравнително слабо, въпреки установената висока численост на вредителите, е необходимо дератизационните кутии да се преместят на други места или да се използва родентицид с друга формулация.

Да се избягва третиране с продукта при наличие на незащитени храни и фуражи. Да се поставя далеч от храни, напитки и фураж, както и от съдове, прибори или повърхности в контакт с такива. Да се предотврати достъпа до примамката на деца, домашни любимци, селскостопански и други нецелеви животни.

При употреба на обществени места третираните площи се маркират с поставяне на  предупредителни табели, описващи риска от първични и вторични отравяния, както и мерките за оказване на първа помощ.

Важно:

Продуктът не е предназначен за дълготрайна употреба - не се използва като постоянни отровни точки и мониторинг. Обработката продължава максимум 35 дни. Ако през целия период на третиране примамките продължават да се изяждат и не се наблюдава спад в числеността на гризачите, трябва да се определи вероятната причина за това.

След като се изключат другите възможности, най-вероятно става дума за резистентни гризачи. Тогава трябва да се прецени възможността за употреба на неантикоагулантни или по-силни антикоагулантни родентициди, а също и използването на капани като алтернативна мярка за контрол.

Да не се използва в райони, където може да се подозира резистентност към активното вещество.

Не използвайте различни антикоагуланти със сравнима или по-слаба способност за управление на резистентността. За ротационно използване, помислете за използването на не-антикоагулантен родентицид, ако има такъв, или по-мощен антикоагулант.

Професионалистите, отговарящи на изискванията на Наредба № 1, могат да поставят примамките в покрити отровни точки, само ако те осигуряват еднакво ниво на защита на нецелевите видове животни и хора, така както защитените срещу манипулации дератизационни кутии. Биоцидът е опасен за дивите животни. Не се поставя в дупките на гризачите. Продуктът да не се използва за импулсно третиране.

По време и след приключване периода на третиране всички остатъци от примамката се събират и отстраняват по безопасен начин в съответствие с изискванията на националното законодателство. Да се преценят и приложат възможните превантивни мерки (запушване на дупки, възможно най пълно отстраняване на потенциалните места за хранене и пиене), за да се подобри приемането на продукта и намали вероятността от повторно нахлуване на гризачи. Да се избягва ненужното излагане, особено да се избягва поглъщането.

По време на боравенето с продукта не трябва да се яде, пие и пуши. Да се избягва контакт на продукта с кожата. Да се използват устойчиви на химикали защитни ръкавици. След употреба и преди хранене да се измиват ръцете и изложената кожа. В етикета на родентицида ясно трябва да бъде посочено, че продуктът не трябва да се доставя и използва от масови потребители.

Умрелите гризачи се премахват на чести интервали по време на дератизацията, най-малко със същата честота, с която примамките се проверяват или презареждат. При някои обстоятелства може да се изисква ежедневна проверка. Да се използват подходящи ръкавици при работа с умрели животни.

Мъртвите гризачи се поставят в плътно затворени двойни пластмасови торби и се предават за съхранение или унищожаване в обекти за обезвреждане на животински продукти, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ), в съответствие с чл. 259, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) или извън обектите, регистрирани в ОДБХ при спазване на условията и реда, определени в наредбата по чл. 259, ал. 3 от ЗВМД.

Пиктограми за опастност:

Отрова за мишки

 

Технически характеристики

Документи:

Разрешение

ИЛБ

МАРКА: Ferbi Италия АДВ:: Бродифакум 0,005 g/100 g Антидот: Витамин К1 (прилага се под наблюдението на лекар) Вид на препарата: Паста Доза на приложение: Залагане на отрова за Мишки: 40 гр в една дератизационна кутия ( две сашета), като кутиите трябва да са на разстояние минимум 5 м една от друга. Залагане на отрова за Плъхове: 60 гр (три сашета при ниска заселеност) и 100 гр (пет сашета при висока) в едн Целеви Вредител: мишки, плъхове, гризачи Количество: 1.5 килограма Монтаж и приложение: Външен, Вътрешен Безплатна доставка: Не

Начини на доставка

След като направите своята поръчка в www.otrovi.com наш консултант ще я обработи и ще изпрати потвърждение на посочения от Вас имейл адрес.

Доставките се извършват с куриерска фирма Еконт или Спиди за цяла България. Стандартният срок за доставка е един работен ден от момента на потвърждаването на Вашата поръчката. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници, като обичайните часове за доставка са в интервала от 9:00 до 17:30 часа.

Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали е жилищен или е служебен) или до офис на куриерска фирма Еконт или Спиди в съответният град.

Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посоченият адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на куриерска фирма Спиди или Еконт, така че да получи в срок пратката си. Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка и стоката се връща обратно.

Всички поръчки над 49.99 лв се доставят безплатно до цяла България и са отбелязани с знак   БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА :ДА . Всички поръчки отбелязани с доставка до адрес се заплащат от получателя.

При поръчка на стоки на стойност под 49.99 лв, или до адрес на получателя цената на доставката е : 

- 6.40 лв. до офис на Еконт ,

- 7.95 лв. до адрес на клиента с Еконт 

- 7.00 лв. до адрес или до офис на Спиди

Кога се изпълняват поръчките:

Поръчките се приемат от сайта OTROVI.COM 24 часа в денонощието, включително в почивни дни и официалните празници.

Поръчки направени след 15.00ч. се обработват на следващият работен ден.

Поръчки направени в почивни дни и официални празници се изпълняват на следващият работен ден след тях.

Всички продукти от сайта OTROVI.COM може да вземете на място в нашият магазин между 9.00-18.00 часа всеки работен ден.

За да сте сигурни че продукта който желаете да вземете директно от нашия магазин има складова наличност моля свържете се с нас на телефон:0879 400 500

Срокът за окомплектоване на стоките, които са с изчерпана наличност към момента на подаване на поръчката, е от 1 до 3 работни дни. В зависимост от наличността и срока на доставка до нас от производителя или вносителя на дадения продукт .

ВАЖНО: Уважаеми клиенти моля имайте в предвид, че всички касови бонове за покупки от платформата OTROVI.COM се издават от куриерските служби Екон или Спиди съгласно Наредба № Н-18 от 2006 под формата бележка или квитанция за пощенски паричен превод( ППП).

Оценки и коментари

 1. plahove
  Оценка:
  100%
  otrovata e dobra

  Оценка от

  Публикувано на

Оценете: Отрова за мишки и плъхове Аптират Паста Про 1,5 кг
Вашата оценка:
img
Отрова за мишки и плъхове Аптират Паста Про 1,5 кг Добави
Може да имате нужда и от това: