Телефон 0879 400 500

Какво трябва да знаем за мухите? Факти за мухите.

15.05.2020

Какво представляват мухите и защо са опасни?

Обикновената домашна муха, Musca domestica, живее в тясна връзка с всички хора по света. Лошото в случая е, че тези насекоми се хранят с хранителни продукти и отпадъци, от където могат да вземат и транспортират различни причинители на болести. В тази статия ще се опитаме да ви запознаем с някои факти за мухите, които да вземете предвид, когато започнете борбата с тях.

Жизнен път на мухата

В живота на една муха има четири различни етапа: яйце, ларва или личинка, какавида и възрастен. В зависимост от температурата, отнема от 6 до 42 дни на едно яйце, за да се развие във възрастна муха. Продължителността на живота обикновено е 2-3 седмици, но през по-хладни условия може да е до три месеца.

Яйцата обикновено се залагат върху органичен материал като тор или боклук. Излюпването става в рамките на няколко часа. Младите ларви трябва да получават кислород от атмосферата и следователно могат да оцелеят само там, където има достатъчно свеж въздух. Когато средата за размножаване е много влажна, те могат да живеят само на повърхността й, докато в по-сухите материали може да проникне на дълбочина от няколко сантиметра.

Ларвите на повечето видове представляват бели личинки, които се развиват бързо. Времето, необходимо за развитие варира от минимум три дни до няколко седмици, в зависимост от вида. След етапа на хранене ларвите мигрират до по-сухо място и се заравят в почвата или се скриват под обекти, предлагащи защита. Те образуват вид подобен на капсула, в рамките на която се осъществява трансформацията от ларва във възрастен. Това обикновено отнема 2–10 дни, в края на които мухата си проправя своя път навън и нагоре към повърхността.

Възрастната муха е сива, дълга 6–9 мм и има четири тъмни ивици, движещи се по дължина по гърба. Изминават няколко дни преди възрастният да стане способен на възпроизвеждане. При естествени условия възрастната женска рядко снася яйца повече от пет пъти и рядко снася повече от 120-130 яйца всеки път.

Развъждане при мухите:

Женските мухи отлагат яйцата си върху гниещи, ферментиращи органични материали от животински или растителен произход. Домашните мухи рядко се размножават в месо или мърша.

Животинска тор:

Купи натрупани фекалии на животни са сред най-предпочитаните места за размножаване за домашните мухи. Пригодността на торта зависи от неговата влага (не твърде мокро) и текстура (не твърде твърда).

Боклуци и отпадъци:

Боклукът е основната среда за разплод при мухите. Той включва отпадъци свързани с приготвянето, готвенето и сервирането на храна у дома и на публично място, места с обработката, съхранението и продажбата на храни, включително плодове и зеленчуци.

Канализации:

Мухите също се размножават в утайки от отпадъчни води и твърди органични отпадъци в открити канализации, подземни басейни за битова канализация и други влажни места.

Натрупани растителни материали:

Гниещи тревни изрезки, компостни купища и други натрупвания от гниеща растителна материя, служат като добро място за размножаване на мухи. Именно спецификата в живота на мухите е причината те да са преносители на куп зарази, които част от хората не подозират. Запознайте се по-отблизо с рисковете, които крият мухите.