Как да се отървем от лястовици

Лястовиците са малки прелетни и много красиви птици те са добре известни със своята дълга миграция и навици за гнездене понякога върху нашите домове.В България се срещат 5 вида лястовици, които обитават различни райони това са: Градска лястовица,Червенокръста лястовица,Скална лястовица,Селска лястовица, Брегова лястовица. В всички те зимуват в Египет, Алжир, Мароко, Тунис. Те пристигат около март в южната част на страната, достигайки северните части през април. Лястовиците са много териториални птици и винаги ще се връщат на едно и също място за гнездене. Тези мигриращи птици са направили много успешен преход от скали и пещери към създадени от човека структури, сгради, мостове и други за разполагане на техните гнезда изградени от кал и суха трева. Увеличените популации на насекоми от модерното земеделие и убежището, създадено от изкуствени конструкции,като сгради, складове, и различни постройки, които са много подходящи за размножаване и обитаване на лястовиците са основните причини за този преход от далечни топли страни до България или други места. За съжаление, този успех често е бил за сметка на разочарован собственик на жилище, сграда или склад, който е станал жертва на навиците на тези птици.

Лястовицата е изправена пред силна конкуренция от домашното врабче за храна и подслон. Това може да е причината броят им да изглежда намалял в някой-части на страната. Лястовиците са защитен вид и пристигането им е знак за настъпването на пролетта.

Защита от лястовици с шипове

Какви щети нанасят лястовиците:

Лястовиците могат да създадат редица проблеми в крайградските и градски райони поради техните навици за гнездене. Калните гнезда, които те строят бързо и неуморно увреждат и цапат външните стени и стрехите на жилища, офис сгради, производствени помещения, складове и други. Стените на сградата често се оказват нацапани с изпражнения от птичата колония заедно със събирането им на земята. Собствениците на жилища или индустриални обекти, съобщават за проблеми с наличието на различни видове насекоми и паразити паразити, които се развъждат от наличието на големи количества екскременти под гнездата на лястовиците. Тези насекоми проникват във сградите или домовете ни и създават допълнителни проблеми също така те могат да бъдат риск за здравето на хората и животните.

Лястовичи гнезда:

Все по-често лястовиците гнездят на сгради и други изкуствени конструкции. Те изграждат сложни гнезда от кал трева и клони. Те обичат да строят гнездата си на места близо до река. И скалната, и селската лястовица правят своите гнезда от кал в горните стрехи на сградата. Полученото гнездо ще прилича на кална топка с отвор отстрани. Те постилат гнездото с трева и пера. Гнездата са събрани заедно в плътно сплетени колонии. Размерът на колониите варира от няколко гнезда до няколко детски в зависимост от района и популацията на птиците.

Размножаване на лястовиците:

Скалните и селските лястовици имат две люпила годишно, като всяко люпило съдържа четири до пет яйца. Оцветяването на яйцата е бяло, кремаво или бледо розово с кафяви петна по някои от яйцата. Излюпването на яйцата отнема от 12 до 14 дни. Малките напускат гнездото след 25 дни.

Средства за борба с лястовици:

Лястовиците са защитен вид, така че трябва да избирате внимателно вида защита и особено когато вече те са изградили своите гнезда и имат яйца.Всяка една защита от лястовици се прави ранна пролет преди птиците да са пристигнали и изградили своите гнезда.Не можете да ги безпокоите, след като снесат яйцата си в гнездото. Единственият начин за премахване на проблемите с скалната лястовица и селската лястовица е да свалите гнездата през зимата, след като са те и тяхното потомство вече са ги напуснали.Най-ефективният метод за защита са шипове срещу лястовици или мрежа за птици под ъгъл през стрехите, за да предотвратите достъп до остри ъгли на сградата.

Шиповете против лястовици:

Това са специално проектирани за защита на ъгли, точно там където птиците обичат да свиват своите гнезда. Шиповете гарантират това, че птицата няма да има достъп до ъгъла на сградата и няма да може да направи своето гнездо върху вашият доми, офис, хотел или производствена сграда. Това всъщност е механична бариера срещу лястовици, която след монтаж предлага дългогодишна защита от лястовици на външни фасади или вътрешни площи на големи помещения.Шиповете против лястовици се монтират по трудно в сравнение с други видове шипове срещу птици, поради факта, че тези птици свиват своите гнезда на високи и трудно достъпни места в повечето случай за монтаж на шипове за лястовици е необходима автовишка, скеле или стълба. Добрата новина, е че след монтаж ефекта се проявява веднага, просто птиците намират други места за гнездене без да бъдат наранявани или смущавани. Шиповете за защита от лястовичи гнезда са напълно безопасни и хуманни за птици и хора. Техният монтаж се извършва чрез лепило за шипове и крепежни ементи, като цяло не е особено трудно но височините, на които се работи налага изпозването на сепциално обучени монтажисти и техника. Разбира се не винаги е така, особено когато става за ниски сгради, тогава монтажа може да бъде извършен и от не обучен да работи на високо персонал. Може да разгледате всички видове шипове против птици ТУК!

Ефективна защита срещу лястовици

Мрежа за защита от лястовици:

Мрежите са надежден метод за контрол на лястовиците и техните гнезда в България се използват доста по рядко в сравнение със шиповете. Това е така защото монтажа на специалните професионални мрежи против птици е доста сложен, а и по някога мрежите се виждат върху фасадите на сградите. Този вид защита е подходящ за големи навеси в индустриални обекти и производства, където е не допустимо присъствието на птици поради факта,че цапат с екскременти и пера.

 

 

Назад към всички новини