Бърза и безплатна доставка на всички поръчки над 49.99 лв. за цяла България

Пръскане на лозя по време на цъфтеж

Лозята страдат от различни заболявания, водещи до драстично намаляване на добивите на грозде или унищожение на голяма част от реколтата. Затова е необходимо да се третират по време на цъфтеж, но е задължително да се прави с повишено внимание. Ето защо е от съществена важност да полагате грижи за лозята. В какво се изразяват те?

Пръска ли се лозето по време на цъфтеж?

От изключителна важност е да прилагате пръскане с цел предпазване от заразяване от мана. По време на цъфтеж ресите са много чувствителни. След прецъфтяването плодниците се откриват. По тази причина е много вероятно да бъдат заразени. Затова се препоръчва да прилагате третиране с цел защита с подходящи химически препарати. Третирайте два основни пъти. Единият, когато температурите се затоплят – последните дни на май месец и другият, е след прецъфтяване на лозята.

Кога и в кои случаи е допустимо пръскане?

Желателно е да извършите едно допълнително пръскане в края на периода само на ресите. Не бива да се пропускате да пръскате, защото след заразяване, не е толкова ефективно. Имайте предвид, че по време на оплождането, не бива да копаете, защото ще се понижи температурата поради повишаване на атмосферната влажност.

Пръскане на лозе

Необходимите грижи по време на цъфтеж

Оплождането протича най-бързо при температури между 25 – 30ºС. Ако температурата е по-ниска от 15ºС, цъфтенето може да се осъществи, но по-често не се случва оплождане. За да подпомогнете оплождането, трябва да положите някои специални грижи:

  1. Когато започне цъфтежът, избягвайте обработка, водеща до по-ниските температури в лозята – поливания и обработка на почвата.

  2. Не допускайте да оставяте леторасти по земята.

  3. Когато ги превързвате, ги събирайте най-много по два, в противен случай ще се заглушат ресите.

  4. При някoи сортове като Червена резекия, Бяла дебела, Червена лисича опашка, Фоча, Чауш и др., трябва вие да извършите опрашване с прашец от други сортове. Това е нужно, тъй като посочените сортове са с женски цветове и не може да се извърши самооплождане.

Прилагайте горепосочените грижи, за да успеете да изкарате богата и качествена продукция, в противен случай вероятността от малък добив, е огромна.

Ползите от пръскането са повече, отколкото вредите. Затова не пренебрегвайте пръскането и прилагайте всички необходими грижи за лозята, ако искате да изкарате богата и качествена реколта.

Препоръки за препарати и уреди против често срещани вредители в градина:

Борба с къртици

Борба с охлюви

Птицегони

Плашила против птици

Газови оръдия против птици

Борба с влечуги