Бърза и безплатна доставка на всички поръчки над 49.99 лв. за цяла България

Пръскане на овошки с карбамид

Овошките са не просто красиви дървета, но и източник на полезна храна, чиято плодородност и качество на продукцията зависи до голяма степен от третирането и грижата. Има както профилактични, така и заздравителни методи. Изпълнението им, начинът на обработка и честотата на процедурите са различни според етапите на растеж. Какво трябва да знаете за тяхната грижа?

Кога трябва да се пръскат плодните дръвчета с карбамид?

Пръсканията на овошките са най-честата практика за поддържане на дръвчето в добър вид. Особено при следцъфтежния период – през есенните и зимните месеци – когато плодовете окапват и дърветата се приготвят за зимуване.

Пръсканията с карбамид се извършват със започването на листопада при всички видове. Само при ябълките и крушите, които имат и по-късни сортове, се изчаква прибирането и на последните плодове.
Третирането с разтвор, направен от карбамид, помага на плодните дървета да изкарат успешно зимата и ниските температурни условия. Това се случва чрез свойствата на карбамида да образува специална тъкан, наподобяваща корк, която да ги съхрани от студа.

Освен през есента и зимата, пролетните месеци също са подходящи за извършване на пръскания на овошките, като чрез тази процедура се извършва превенция срещу поява на болести по време на цъфтежа. Най-подходящият месец е март, към края му, преди появата на първите пъпки.

Пръскане на овошки>>карбамат>>съвети

Действие на разтвора

Освен за съхранение през зимния период, тази съставка се използва за направа на препарати, имащи лечебни действия, най-вече срещу поява или премахване на проблем с вредни микроорганизми. При крушите и ябълките има болест, наречена струпясване. Тя е опасна и щетите могат да бъдат големи, дори може да се стигне до цялостна загуба на продукцията. Третирането с такъв разтвор действа като защита за дръвчета от този вид.

В карбамида се съдържа амиден азот, който създава благоприятна среда за поява на полезни микроорганизми, които през зимния период се хранят и унищожават вредните гъбички, нарушаващи здравия вид на дървото. Те притежават и косвено действие – забързва се процесът по разлагане на листата. По този начин, при липса на листа, вредителите нямат с какво да се хранят през зимата и умират.

Тези разтвори служат за превенция срещу поява на заболявания, в основата на които са гъбични микроорганизми по овошките, и пръсканията с тях са полезни за реколтата.

При костилковите овошки пръсканията с такъв разтвор ще послужат в борбата срещу бяла ръжда и гниене.

Как се приготвя разтвор на карбамид

Важно при приготвянето на този разтвор е концентрацията на карбамид да не бъде прекалено висока. Трябва да бъде около 7% от общата смес. Необходимите съставки са:

  • 10 литра вода;
  • 500-700 грама карбамид;
  • По желание могат да се добавят съставки като вар и меден сулфат, които да засилят ефекта по време на пръсканията. Варта може да бъде гасена или негасена, като при избор на гасена, количеството е по-голямо.

Важно при пръсканията на овошките с такъв препарат, е да се напръска цялото дърво, не трябва да се ограничавате само в областта на листата, които все още не са окапали. Клоните също подлежат на третиране.

Друго условие, което трябва да бъде спазвано поради наличието на амидния азот, е пръсканията да се извършват внимателно, със старание и да не се допуска попадането на голямо количество в почвата.

При окапване на по-голямата част от листата, може да се предприеме действие по обработка с бордолезов разтвор, който има доказано полезно действие върху овошките. Чрез него патогените, които устояват на лошите климатични условия и ниските температури, хранещи се от дървото, се унищожават. Най-честите болести, които се появяват са:

  • Бяла ръжда по вишните и черешите;
  • Къдравост по прасковите;
  • Кафяво гниене;
  • Гъбна сачмянка;
  • Мехурки по сливите.


Бордолезовият разтвор притежава следните съставки: вода, вар и син камък, а пропорциите му зависят от количеството на водата. При 10 литра вода се използват 200 грама син камък и около 200-300 грама вар.

Комбинирането на пръсканията на този препарат с карбамидов, осигурява сигурно зимуване на овошките и богата реколта впоследствие.

Препоръки за препарати и уреди против често срещани вредители в градина:

Борба с къртици

Борба с охлюви

Птицегони

Плашила против птици

Газови оръдия против птици

Борба с влечуги