Бърза и безплатна доставка на всички поръчки над 49.99 лв. за цяла България

Торене на картофи

Картофите са зеленчуци от семейство Картофови, които се характеризират с висока консумация в целия свят, полезност за кръвното налягане и съдържание на важни витамини за организма.

За постигането на качествена и богата реколта, е важно да се полагат грижи от периода на засаждане до пълното узряване.

Торене на картофи за по-високи добиви

В основата на плодородието и количеството на добивите стои качеството на почвата и наличността или липсата на необходимите хранителни вещества за правилното развитие и растеж. Най-необходими се явяват: азот, фосфор, калий, калций, сяра и магнезий. Най-голямо количество е необходимо през периода на интензивното нарастване, основно на азот и калий. Важно е съдържанието на азот да бъде балансирано, защото превишаването на полезната доза води до увеличаване на вегетационния период и забавяне на узряването.

Прибрани картофи

Фосфорът има голямо значение за клубенообразуването, а калият участва активно в обмена на въглехидрати и белтъчини. Азотният тор може да притежава две форми – амонячна и нитратна. Първата е препоръчителна, защото засилва действието на елементите и те провокират растежа.

За да постигнете високи добиви, е важно торенето да се извършва равномерно на цялата площ, а торовете, които използвате за подхранването задължително да бъдат качествени, с качествени гранули.

Дозировка при торенето на картофи

За да определите нормите на торене, е важно да прецените фактори, като:

● Предшественик – подходящи такива се явяват краставица, тиква, боб, леща. Добре е да се избягват същите зеленчуци за предшественици;

● Плодородие и характеристика на почвата – ако почвата е кисела, трябва да се извършва торене с по-високо съдържание на фосфор, а ако е влажна почвата – да не се извършва калиево торене, за да не се пренасити. При леките и изтощени почви, подходящо е да се използва органично подпомагане с оборска тор;

● Воден режим – торенето зависи и от влажността и валежите. При прекалени валежи, е добре да намалите количеството на примесен калий.

За етапите на целия вегетационен период, картофите имат нужда от 30 кг азот, 25 кг фосфор, 28-30 кг калий на декар. При почви, бедни на хранителни вещества, е добре съотношението между азот и фосфор и калий, да бъде 1:1,5. Ако решите да обогатите почвата чрез органичен тор, можете да добавите по 2.5 тона за един декар.

Важно при подхранването с азот е да се извърши двукратно – преди засаждането и при първата обработка.

Подходящо е да се прави торенова превръзка с карбамид, като участието на тази съставка да възлиза на 20 грама за 10 литра вода.

Схеми за торене на картофите

Има няколко популярни схеми за наторяване на картофите, които са ефективни, като двете най-популярни се явяват:

1. Внася се амониева селитра, наричана още амониев нитрат, на две части по 25 кг на декар – при сеитбата и при загърляне. Тя е най-добре приложима и се усвоява пълноценно при по-топли температури – над 5 градуса. След нея се внасят еднократно 50кг и патенткалий или калиев сулфат преди сеитба. Освен калий, този специален тор има съдържание на магнезий и сяра, необходими за растежа им.

2. Амониевата селитра запазва своите пропорции и време за прилагане, като към нея се добавят и 20 кг за декар троен суперфосфат и 30 кг за декар калиев сулфат при сеитба.

За да получите качествена и плодородна реколта, е важно да не превишавате препоръчителната дозировка, защото както недостигът, така и пренасищането действат еднакво неблагоприятно за отглежданата култура.

Кога е най-подходящото време за торене?

Тъй като картофите се характеризират като топлолюбиви култури, е добре първото торене да се предприеме преди засаждането. То, от своя страна, не трябва да се извършва преди температурата на почвата да достигне поне 5 градуса.

Картофи в мрежеста торба

На българската територия, в зависимост от региона, засаждането се извършва по различно време, следователно и първото подхранване. Най-основно ранното засаждане се извършва в края на февруари до началото на април, като корените започват да се развиват на температури над 10 градуса.

Можете да извършите подхранване през периодите: преди сеитба, няколко дни след поникване, при цъфтеж, залагане и нарастване на клубените.

Най-ефективни торове за картофи

Органичните торове са ефективни за развитието на картофите, защото насищат почвата с хумус. Тяхно основно предимство е постепенното отделяне на хранителни елементи, които позволяват изграждането на балансиран хранителен режим за растението и възпрепятстване на пренасищане от вещества. Те са полезни и здравословни, а добиването им не изисква много усилия от страна на градинаря. Органичните торове действат положително върху имунната система – подсилват я, като по този начин се намалява рискът от заразяване с болести и атакуване от страна на вредители. Като най-добри такива се открояват:

● Компост – те са на основата на растителни отпадъци и подхранването с тях действа благоприятно на тази култура;

● Оборска тор – състои се от животински изпражнения, като най-често срещани са кравешки, птичи и конски. Те са богат източник на фосфор, азот, магнезий, манган, бор, калий и калций.

Препоръки за препарати и уреди против често срещани вредители в градина:

Борба с къртици

Борба с охлюви

Птицегони

Плашила против птици

Газови оръдия против птици

Борба с влечуги